iškeisti


iškeisti
iškeĩsti, iškeĩčia (ìškeičia), ìškeitė tr. 1. išmainyti vieną daiktą į kitą: Susitarė ant galo kalinius vieni antrims iškeisti S.Dauk. Nemokėjai išsaugoti jausmo, greit jį iškeitei ir išbarstei V.Mozūr. | refl. tr.: Nei vieną piktą žodį neišsikeitėm (vienas kitam pikto žodžio nepasakėm) N. 2. pavaduoti, stoti į kito vietą, pakeisti: Iškeĩsk vaiką, t. y. tu pabūk, o jis pareis J. Kaip ìškeitė poste, auštant ir parejau namo Šts. | refl.: Aš išsìkeičiau su broliu (jo vietoj išėjau) Šts. 3. refl. pasidaryti kitokiam, persimainyti: Staiga jo veidas išsikeitė . 4. išmainyti (pinigus): Iškeĩsk man rublį J.Jabl. Ar negali iškeĩsti man šimtinę? Skd. | refl. tr.: Kai tik išsikeitì šimtinę, tai bematant išleidi Š. \ keisti; antkeisti; apkeisti; atkeisti; įkeisti; iškeisti; nukeisti; pakeisti; perkeisti; prakeisti; sukeisti; užkeisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • iškeisti — iškei̇̃sti vksm. Tėvai̇̃ sõdo namẽlį i̇̀škeitė į bùtą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkeisti — apkeĩsti, apkeĩčia (àpkeičia), àpkeitė tr. 1. dėti vieną daiktą į kito vietą, apmainyti vietomis: Apkeĩsk tuodu aviliu J.Jabl. | refl.: Žodžiai dažnai apsikeičia savo prasmėmis rš. 2. pamainyti vieną daiktą kitu: Laumės apkeistą kūdikį [ji]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkeisti — atkeĩsti, atkeĩčia (àtkeičia Prn), àtkeitė tr. 1. pamainyti vieną daiktą kitu: Kad marškinių neàtkeičia, tada gangos iš nūdos J. 2. pavaduoti: Ligi pietų aš ganiau, po pietų mane atkeitė jis Skr. Valandėlę aš dirbsiu, o paskui atkeĩsi mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškiesti — 1 iškiẽsti, ìškiečia (ìškeičia), ìškietė žr. iškeisti: 1. Iškiečiau su kaimynu žąsis Sr. 2. Atejo kareivis mune iškiesti Plng. Aš nuejau ten ano iškiẽsti KlvrŽ. 3. žr. iškeisti 4: Pinigus ìškiečiau Škn. kiesti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmainyti — tr. 1. R ką savo atiduoti ir gauti į tą vietą kitą daiktą, mainais iškeisti: Aš karvę į arklį išmainiaũ KBI24. Ir išmainiau seną vištą į jauną viščiuką Krtn. Aš išmainiau bėrą žirgą mozūrams į duoną JD1540. Kulkelę … į aukso žiedelį išmainiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramainyti — tr. 1. mainais iškeisti, išmainyti: Paskui ir anas pramaĩnė tą arklį Dv. Kad pramanytau, tai tave an vilko uodegos pramainytau Asv. Tą patį žirgelį dai pramainysiu TDrIV47(Dglš). Turėjau menką, pramainiaũ ant geresnio Vrn. An rūkymo pramaĩno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkeisti — antkeĩsti, antkeĩčia (añtkeičia), añtkeitė (dial.) tr. dėti po apačia: Antkeitamoji drobės pusė galia būti ir nublukusi: nebūs matoma Šts. Reik pasiautą dėti, kad antkeitamoji nebūtų regėti Šts. keisti; antkeisti; apkeisti; atkeisti; įkeisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvidešimtpenkrublinis — sm. žr. dvidešimtpenkrublė: Dvidešimtpenkrublinius iškeisti į smulkesnius A1885,121 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgręžti — 1 išgrę̃žti, ia (ìšgręžia), ìšgręžė 1. refl. išsisukti, apsigręžti: Net furmanka neišsigręšì (dėl gatvės siaurumo) Lp. 2. tr. iškeisti: Senis gręžte ìšgręžė pinigus, t. y. iškeitė, davė smulkius J. gręžti; apgręžti; atgręžti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškeitimas — iškeitìmas sm. (2) 1. → iškeisti 1: Vieta [kalinių] iškeitimo Karaliaučius buvo užženklintas S.Dauk. 2. žr. pakeitimas 1: Reikalavo valstybės įstatų iškeitimo ir valdžios pakeitimo A.Vien. keitimas; apkeitimas; atkeitimas; įkeitimas …   Dictionary of the Lithuanian Language